Brza i zdrava hrana,recepti

utorak, 26. rujna 2017.

MUHE PRENOSIOCI ZARAZNIH BOLESTI

MUHE PRENOSIOCI ZARAZNIH BOLESTI 
Među najveće neprijatelje čovjekova zdravlja spada muha. 
Muha godišnje u svijetu ubije na tisuće novorođenčadi. 
Izaziva bolest i smrt kod tisuće odraslih ljudi. Slabi i ubija milijune životinja. 
Razlog je posve jednostavan: muha je naj­
prikladnija za raznašanje uzročnika zaraznih bolesti. 
Muhe prenose klice dizenterije, proljeva, kao i mnoge 
druge bolesti. Mnogo tisuća novorođenčadi umire godišnje 
u svijetu od dizenterije. 
Jedna jedina muha na sebi može nositi nekoliko milijuna 
bacila — uzročnika raznih bolesti. Na primjer afrička »Ce-Ce« 
muha najsmrtonosniji je insekt na svijetu. Ona prenosi jed-
nostaničnog nametnika: »tripanozom« koji izaziva strašnu 
bolest spavanja. Samo u Nigeriji otkriveno je mnogo sluča­
jeva bolesti spavanja. Jedna druga vrst tripanozoma koja ta­
kođer prenosi muha »Ce-Ce« ubija stoku u tolikoj mjeri, da 
je na ogromnim kompleksima Afrike skoro istrijebljena sva 
stoka. 
Veliki broj muha preko zime ugine, ali je dovoljno samo 
nekoliko muha da stvore novu brojnu generaciju. Zna se da 
se od jedne jedine muhe u jednoj jedinoj sezoni mogu raz-
množiti mnoge, mnoge milijarde novih muha. Ženka izleže 
oko 120—130 jajašca u bilo kakvoj vlažnoj prljavštini: sme­
ću, đubru, truleži od povrća i voća. Za 2 dana iz jajašca se 
razviju male Učinke koje sebi probiju put u slobodu (što po 
prilici traje 8 dana). Zatim se zavuku u zemlju gdje im koža 
postane gruba i tamno smeđa. Toj kukuljici bez nogu po­
trebno je samo 8 dana da se razvije u potpunu muhu, koja 
već nakon 3—4 dana leže jaja. 

Domaćice — naročito vi na selu — nabavite kantu za 
smeće koju držite suhu i poklopljenu — nepristupačnu mu­hama! 
U protivnom sami uzgajate muhe koje vam dosađuju 
i ugrožavaju zdravlje vaše obitelji.VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogući načini liječenja namijenjeni su isključivo informiranju i zdravstvenom prosvjećivanju opće populacije, te nipošto ne zamjenjuju liječničku dijagnozu ili liječenje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem liječniku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stručnih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave liječenjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg liječenja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!

Nema komentara:

Objavi komentar